Działalność nierejestrowana

Jest to rodzaj działalności zarobkowej osób fizycznych o maksymalnie uproszczonej formule, która nie wymaga praktycznie żadnych formalności (w tym rejestracji w CEIDG).

Bez rejestracji działalności nie możesz zarobić więcej niż 50% minimalnego wynagrodzenia w danym roku. W 2023 roku minimalne wynagrodzenie do 30 czerwca wynosi 3490 zł, a od 1 lipca – 3600, co oznacza, że miesięczne przychody na działalności nierejestrowanej w 2023 roku nie mogą przekroczyć 1745 zł (w pierwszym półroczu) i 1800 zł (w drugim).